Skip to main content

Mogelijkheden voor het BEDRIJFLEVEN

JMN training materiaal

                           Hoe meer mensen Mentaal Fit zijn binnen een bedrijf,

                                                    Hoe beter het bedrijf draait...

                                         Hoe zit dat bij jouw/jullie bedrijf?
                  Is iedere werknemer, van bestuur tot aan de werkvloer,                                                                                                               Mentaal Fit ?

                                              

Schermafbeelding 2024 02 09 210506                                                                                           Mentale fitheid levert veel op!

                                                                       ⇒ Minder (landurig) ziekteverzuim
                                                                       ⇒ Betere samenwerking
                                                                       ⇒ Positievere sfeer
                                                                       ⇒ Meer mensen op de voor hun juiste plek
                                                                                                                                               ⇒ Meer oog voor de mens die je collega is


Het Je Moet Niks® - Mentaal en fysiek fit op JOUW manier Leefstijl-programma, is gebaseerd op het beste van ACT (Acceptance and Commitment Training) en het Vat van Zelfwaardering, aangevuld met waardevolle en bewezen effectieve oefeningen uit de positieve psychologie. Het programma is bedacht en bijeengebracht door Dr. Heidi Stiegelis (psycholoog-gedragskundige) en wordt al jaren met veel succes in praktijk gebracht. 

De uitkomstmaat van het  Je moet Niks®-traject  is Mentale Fitheid: het gaan doen van wát ( en hóe) jíj (het) belangrijk vindt, en dit te kunnen blijven volhouden in de aanwezigheid van ongemak of onvermijdelijke tegenvallers in je leven.

 

Train je de aangeboden vaardigheden dan is succes verzekerd!     

Beloofd!

 

Wanneer is Je Moet Niks® een geschikte training?

De vaardigheden uit deze training zijn op alle vlakken in het leven toepasbaar! Er is daarom een breed scala aan redenen om met deze training te starten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Burn-out / Stress-klachten
  • Persoonlijke groei
  • Zingeving
  • Verhogen eigenwaarde / zelfvertrouwen
  • Moeilijk los kunnen komen van gevoel en of gedachten óf leren anders om te gaan met gevoelens en gedachten
  • Meer bewustzijn (minder automatisch piloot) – meer in het hier-en-nu zijn
  • Meer grip op je gedrag
  • En ook als je (nog) niet bent vastgelopen in je leven...     Je leert namelijk vaardigheden die inzetbaar zijn op álle fronten in je bestaan. Dat geeft je de ondersteuning om het beste uit jóuw leven te halen!

Er zijn géén in- of exclusiecriteria!

 

Tijdens deze training ga je zónder gegraaf in het verleden

Vanuit  het heden

Je richting kiezen voor je Toekomst.

 

Hoe?

Je meldt je eerst aan voor Je moet Niks® - Mentaal en Fysiek Fit op JOUW ManierCharLotte JMN.2

Ik neem dan binnen 2 werkdagen contact met je op om het eerste gesprek in te plannen. Bij voorkeur is dit in aansluiting op het afronden van de online modules.

De gesprekken kunnen zowel fysiek als online plaats hebben, en vinden om de week plaats.

Met de oefeningen in de online modules heb je al een start gemaakt en je gaat letterlijk verder aan de slag om je          brein en de 6 levensvaardigheden te trainen en wel op een positieve manier. Dat doe je niet alleen. Je doet het samen mét mij als jouw trainer.

Je leert meer Opmerkzaam te zijn, bewuster in het leven te staan.

Je leert beter vóelen zodat je kunt benoemen wat er speelt en je je gedrag bewust kunt (Bij-)Sturen in de door jou gekozen richting.

Je leert om om te gaan met de negatieve zaken die op je pad komen, zonder daardoor van de door jou gekozen koers te raken.

Je leert Accepeteren wat niet te veranderen valt.

Je leert hoe je je stress-systeem kunt omzeilen, tijdens het aanleren van voor jou werkbaarder gedrag, zodat je ook succesvol gaat zijn op weg naar de door jou gewenste verandering.

Aangezien Eigenwaarde een belangrijke spil is in het geheel is daarvoor gelijk vanaf het begin van het traject veel aandacht.


KORT GEZEGD:
Met de training van Je Moet Niks®   leer je

de regie over je eigen leven (terug) zelf in handen te nemen

of de grip daarop te verstevigen.

 

 

 

 

SONY DSC