Skip to main content

GLI CooL binnen uw bedrijf

Omdat CooL een groeps-interventie is op het gebied van een Gezonde Leefstijl, is het ook mogelijk dit programma binnen uw bedrijf uit te rollen.

Hiervoor kiezen biedt als voordelen

  • het draagvlak voor de interventie en de daaruit voortvloeiende gedragsveranderingen zal breed zijn omdat de deelnemers de werkplek en de pauzes met elkaar delen
  • de sociale steun die de deelnemende collega’s van elkaar zullen ontvangen zal aan een positief resultaat bijdragen
  • de mogelijkheid om bij u ter plekke op het bedrijf het programma te laten plaatsvinden zodat de deelnemers er niet apart voor hoeven te reizen (zal deelname stimuleren)

Deze voordelen zullen samen zorgen voor een grote(re) kans op het afmaken van het gehele traject van de GLI, wat het behoud van gedragsveranderingen op het gebied van positieve en gezonde Leefstijl zeker ten goede komt.  

Wanneer u besluit dat CooL binnen uw bedrijf een fijne mogelijkheid is voor uw werknemers om gezamenlijk te kunnen werken aan een Gezonde Leefstijl zal het programma voor hen ‘op maat’ gemaakt worden door de specifieke bedrijfssituatie in de diverse programmaonderwerpen in te passen en tijdens de groepsbijeenkomsten te bespreken.

Wilt u graag meer weten over wat CooL precies is en wat het reguliere programma inhoud, dan nodig ik u uit hier verder te lezen.

BLCN Logo white background 300x138

  

SONY DSC