Skip to main content

Je Moet Niks® - Mentaal en Fysiek Fit op JOUW manier - voor BEDRIJVEN

             

   JMN training materiaal

       Schermafbeelding 2024 02 09 210506

 

 

Hoe meer mensen Mentaal Fit zijn binnen een bedrijf,
Hoe beter het bedrijf draait...

Hoe zit dat bij jouw/jullie bedrijf?
Is iedere werknemer, van bestuur tot aan de werkvloer, 

Mentaal Fit ?

                                         

Mentale fitheid levert veel op!

⇒ Minder (landurig) ziekteverzuim
⇒ Betere samenwerking
⇒ Positievere sfeer
⇒ Meer mensen op de voor hun juiste plek
⇒ Meer oog voor de mens die je collega is
                                                                                          
                                                                  Schermafbeelding 2024 02 13 145812                          
Het Je Moet Niks® - Mentaal en fysiek fit op JOUW manier Leefstijl-programma, is gebaseerd op het beste van ACT (Acceptance and Commitment Training) en het Vat van Zelfwaardering, aangevuld met waardevolle en bewezen effectieve oefeningen uit de positieve psychologie en neuropsychologie. Het programma is bedacht en bijeengebracht door Dr. Heidi Stiegelis (psycholoog-gedragskundige) en wordt al jaren met veel succes in praktijk gebracht. 

De uitkomstmaat van het  Je moet Niks®-traject  is Mentale Fitheid: het gaan doen van wát ( en hóe) jíj (het) belangrijk vindt, en dit te kunnen blijven volhouden in de aanwezigheid van ongemak of onvermijdelijke tegenvallers in je leven.

Train je de aangeboden vaardigheden dan is succes verzekerd!     

Beloofd!

Wanneer is Je Moet Niks® een geschikte training?

De vaardigheden uit deze training zijn op alle vlakken in het leven toepasbaar!

Er is daarom een breed scala aan redenen om met deze training te starten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Burn-out / Stress-klachten
  • Persoonlijke groei
  • Zingeving
  • Verhogen eigenwaarde / zelfvertrouwen
  • Moeilijk los kunnen komen van gevoel en of gedachten óf leren anders om te gaan met gevoelens en gedachten
  • Meer bewustzijn (minder automatisch piloot) – meer in het hier-en-nu zijn
  • Meer grip op je gedrag
  • En ook als je (nog) niet bent vastgelopen in je leven...     Je leert namelijk vaardigheden die inzetbaar zijn op álle fronten in je bestaan. Dat geeft je de ondersteuning om het beste uit jóuw leven te halen!

Er zijn géén in- of exclusiecriteria!

 

Je kunt jezelf of je werkenemer op twee manieren aanmelden voor de cursus

Schermafbeelding 2024 05 24 1127361.  Je meldt je (werknemer)  rechtstreeks voor de cursus aan. Zodra je dat gedaan hebtCharLotte JMN.2 neem ik binnen twee werkdagen contact met je (werknemer) op om het eerste gesprek in te plannen. Bij voorkeur is dit in aansluiting op het afronden van de online modules.

Schermafbeelding 2024 05 24 1120042. Wil je graag dat je werkgever de cursus vergoed? Vraag eerst een offerte voor deelname aan de cursus! Onderaan de pagina waar je naar verwezen wordt kan je je gegevens invullen daarvoor. Je krijgt dan ook gelijk extra informatie voor de werkgever meegestuurd . Deze informatie kan je overleggen bij je aanvraag bij je werkgever! Tevens is het via deze weg mogelijk dat de factuur voor de cursus rechtstreeks door de werkgever wordt betaald. Jij krijgt van mij als trainer een code  zodat je gelijk met de cursus kunt starten. 

Schermafbeelding 2024 05 24 1203213. Voor jou als werkgever is het interessant voor binnen je bedrijf Mentaal Fitte werknemers te hebben. Mentaal fitte werknemers zijn productiever en creatiever, creëren een positieve sfeer op de werkvloer en kennen een lager ziekte verzuim.

 Je kunt meer informatie en een offerte aanvragen voor meerdere werknemers tegelijk via de button links.

 

De gesprekken kunnen zowel fysiek als online plaats hebben, en vinden om de week plaats.

Met de oefeningen in de online modules heb je al een start gemaakt en je gaat letterlijk verder aan de slag om je brein en de 6 levensvaardigheden te trainen en wel op een positieve manier. Dat doe je niet alleen. Je doet het samen mét mij als jouw trainer.

Je leert meer Opmerkzaam te zijn, bewuster in het leven te staan.

Je leert beter vóelen zodat je kunt benoemen wat er speelt en je je gedrag bewust kunt (Bij-)Sturen in de door jou gekozen richting.CRKBO Docent

Je leert om om te gaan met de negatieve zaken die op je pad komen, zonder daardoor van de door jou gekozen koers te raken.

Je leert Accepeteren wat niet te veranderen valt.

Je leert hoe je je stress-systeem kunt omzeilen, tijdens het aanleren van voor jou werkbaarder gedrag, zodat je ook succesvol gaat zijn op weg naar de door jou gewenste verandering.

Aangezien Eigenwaarde een belangrijke spil is in het geheel is daarvoor gelijk vanaf het begin van het traject veel aandacht.

 

KORT GEZEGD:
Met de training van Je Moet Niks®   leer je

de regie over je eigen leven (terug) zelf in handen te nemen

of de grip daarop te verstevigen.

                                               


  

SONY DSC