Skip to main content

Tarieven Je Moet Niks® - Training en ACT en Leefstijl coaching

 

Je Moet Niks® - Training       ⇒   674,- euro                      Schermafbeelding 2024 02 09 210506

Dit bedrag wordt in één keer afgerekend bij het aanmelden voor de training

 

Staffelkorting mogelijk vanaf 10 aankopen 

       

 

 

                            ————————————————————————————————

 

 

ACT en Leefstijl - coaching  ⇒  Bedrijven (anders dan een eenmanszaak) en Instellingen : 130,- euro per uur (ex. BTW).

Alle werkzaamheden voor u verricht vallen onder deze tarieven.

 

Wijze van factureren en betalen:

Mogelijkheid 1.         U krijgt per maand en achteraf een factuur over de gemaakte uren (coaching, voorbereidingswerkzaamheden, administratieve verwerking en reiskosten). De betalingstermijn is twee weken na factuurdatum.

Mogelijkheid 2.         Betaling van een vast, afgesproken bedrag en vooraf.

Om vooraf goed vast te kunnen stellen wat de wensen er zijn (en eventueel om hoeveel personen het gaat) zal eerst een oriënterend gesprek plaatsvinden. Na afloop van dit gesprek zal ik een offerte aan u uitbrengen. Van het totale offerte-bedrag wordt u de eerste helft in rekening gebracht vóór aanvang van het traject. De tweede helft zal halverwege het traject aan u worden gefactureerd. Betalingscondities zijn altijd twee weken na factuurdatum.

De coaching gaat in deze te allen tijde pas dan van start als de betreffende factuur voldaan is

gr en fr151 

 BLCN Logo white background 300x138

Omdat CooL een door de NZa goedgekeurde GLI is, kan indien een werknemer deelneemt aan het CooL-programma die binnen de inclusiecriteria valt voor vergoeding van CooL vanuit de zorgverzekering, een deel van het traject binnen uw bedrijf bekostigd worden door de zorgverzekering van uw werknemer. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van de zorgverzekeringsmaatschappij en bij welke zorggroep de huisarts van deze werknemer is aangesloten. Neemt u contact met mij op als dit voor u van belang is. Ik help u graag verder. 

 

 

SONY DSC