Skip to main content

Relatie tussen Leefstijl en Gedragsverandering

 “Waardoor komt het dat ik een  langere periode nodig heb om tot een gezonde(re) leefstijl te komen?”

Deze vraag wordt vaak gesteld.

Veranderingen aanbrengen in je Leefstijl is veranderingen aanbrengen in je gedrag(spatronen).
Waarom blijkt dat moeilijker dan vaak vooraf gedacht?
Voeding (zowel mentaal als fysiek)  is een basale behoefte, een oerdrift van de mens (je kan niet zonder), en het is verbonden met automatisch gedrag. Automatisch gedrag uit zich in (soms diep) ingesleten patronen. Je doet , zonder erbij na te denken. En achter automatisch gedrag gaan vaak ook diep gewortelde overtuigingen schuil.  Daarnaast is het je uitdaging dat je (voedings-)gewoonten om gaat buigen die heden ten dage in onze maatschappij normaal bevonden worden maar zich tegen de mentale en fysieke gezondheid van de mens hebben gekeerd . De “gemaks-maatschappij”.

Om succesvol te zijn in het veranderen van je (leefstijl-)gedrag kost het je daarom tijd en aandacht en energie om naast het al ingesleten patroon een (gezonder) alternatief te zetten. Dit alternatief zal op zijn beurt eerst voldoende ingesleten moeten zijn en voordat het een nieuwe gewoonte is, en je het ook zonder erbij na te denken kunt doen.

Je creëert als het ware een nieuw pad naast het oude . Je hebt aandacht nodig en soms wilskracht om niet de gemakkelijkere/bekende oude weg te nemen die immers duidelijk is en vlak en waar je niet over hoeft na te denken. Als je even niet goed op let is de kans groot dat je terug schiet,  de oude weg op. Dit is geen probleem als je daarna telkens weer de draad op pakt en de nieuwe weg opnieuw inslaat. Het nieuwe pad wordt  een steeds duidelijk gebaande route als je er vaak genoeg overheen 'loopt' . Dit kost tijd.

 

 

Waar heb je zelf invloed op bij de gewenste verandering?laars.2 met titel

“Verbeter de wereld (om je heen) en begin bij jezelf.”
Een bekend gezegde.
En Wáár!
Jij kan een ander niet veranderen, net zomin dat een ander jou kan veranderen. Dat moet je zelf doen.
En willen natuurlijk. Het is jóuw keuze.


Je gedrag geeft altijd een bepaald resultaat, een bepaald effect. Het is een Oorzaak (gedrag)  en Gevolg (effect). Een Actie (gedrag) en een Reactie (effect).
Als je wilt dát er iets verandert begin je daarom met kijken naar je eigen aandeel in het geheel ( = Wat doe ik? = gedrag ).
Dan weet je wat je feitelijk doet en kan je besluiten waar jij invloed op wil uitoefenen. En een kleine verandering kan al veel effect hebben!
Dit geldt op alle vlakken dus ook voor het leven en je gezondheid in het algemeen.
De kracht die je eruit haalt zal opvallen. Je zult steeds meer een inspiratiebron zijn voor anderen. En als jíj verandert, verandert je directe omgeving als vanzelf met je mee.

Een kleine verandering in je gedrag kan grote impact hebben in je leven. Je ‘schiet , als het ware, de pijlen van je acties’ vanaf dan meer bewust, meer gericht en soms in een andere richting en met een andere kracht de toekomst in. De plek waar ze landen zal anders zijn, meer uitgekiend. Je hebt daarmee  (weer) invloed op je eigen toekomst.

 

Je leefstijl veranderen kán.

Het is soms moeilijk, maar het kán!

Het vraagt moed, inzet en doorzettingsvermogen 

….maar…

HET KÁN!

JÍJ KAN!

 

Door feitelijk te kijken naar de achtergronden van je gedrag kom je vaak tot de conclusie dat je het eigenlijk anders zou willen. Je ervaart een (soms groot) verschil tussen wat je doet en wat je zou willen doen. En telkens als je dat constateert schrik je steeds een beetje van jezelf, van je eigen gedrag. Met als resultaat dat het vertrouwen in jezelf en je eigen kunnen daalt . Dan helpt het om te weten wat de feiten precies zijn en ook waarom je het doet zoals je het doet. Dit levert inzicht. Je snapt jezelf beter. Je krijgt meer begip voor jezelf en ..... je creëert een startpunt van waar uit jij zelf bewust kan gaan kiezen óf en zo ja wát je wil veranderen. 

Door het krijgen van inzichten ben je in staat om meer te gaan leven naar wíe jij eigenlijk vanuit je eigen natuur feitelijk bent.

Dit geeft rust.

Rust geeft ruimte.

Je kunt helderder denken.

Je kunt je  meer bewust zijn van het leven,

jóuw leven!

Ervaar het als voller, completer....

 SONY DSC