Skip to main content

Visie Paard als NABOR op het paardrijden.

(en waarom er gekozen is voor het bitloos en boomloos/zonderzadel paardrijden)

 Duxie oog.1a

Paardrijden is een sport die de mens op allerlei vlakken van zijn ontwikkeling in alle fasen van zijn leven iets te bieden heeft. Zo kijken de mensen achter Paard als NABOR tegen de paardensport aan. Een aantal facetten zal ik er voor u uit- en nader toe-lichten.

1. Ontwikkeling van de motoriek .

2. Ontwikkeling van het balansgevoel (emotioneel en fysiek)

3. Samenwerken

4. Assertiviteit

5. Focus

6. Timing

7. Leiderschap

8. Invoelen / empathie

9. Echt-contact leggen

10. Gespiegeld worden

11. Leren kijken naar je eigen aandeel

 

1. De ontwikkeling van de motoriek.
Ik denk dat iedereen wel snapt dat je motoriek van grote invloed is op het paardrijden. Als ruiter moet je immers in staat zijn signalen (hulpen) aan je paard te geven op een manier dat je paard deze ook kan begrijpen. Hierbij is vooral ook van belang dat deze signalen eenduidig gegeven kunnen worden en dat betekent dat de ruiter zich moet oefenen in het onafhankelijk krijgen van zijn bewegingen.

2. Ontwikkeling van het balansgevoel
Omdat je bij het paardrijden op een bewegend dier zit, zal het ook wat betreft dit punt voor een ieder logisch zijn dat je fysieke balansgevoel van groot belang is om niet van het paard af te vallen. Dit balansgevoel is te trainen door het doen van fysieke oefeningen. Dat echter je fysieke balans daadwerkelijk verstoord kan worden door een emotionele of psychische onbalans is bij veel minder mensen bekend. Daardoor kan het voorkomen dat je ondanks dat je al jaren paardrijdt je na een rit het idee kan krijgen een beginneling te zijn.

3. Samenwerken
Het zal misschien niet voor een ieder gelijk duidelijk zijn maar paardrijden geeft alleen voldoening en een les gaat alleen succesvol zijn als je als ruiter in staat bent om in harmonie samen te werken met je paard/pony.

4. Assertiviteit
Assertiviteit is belangrijk om in voldoende mate te integreren in jezelf omdat dit noodzakelijk is om je grenzen goed te kunnen aangeven. Ook dit is direct van invloed op de omgang met en het rijden op een paard. Je kan immers alleen in harmonie met elkaar samenwerken als je in staat bent ook daarbij je eigen grenzen aan te geven (en te voelen/erkennen).

5. Focus
Bij het paardrijden moet je met je hele aandacht bij het dier zijn omdat anders het echte contact makkelijk verbroken wordt. Om goed te kunnen rijden moet je continu in het hier en nu zijn. Als je dit goed lukt kan je met een uurtje paardrijden heerlijk je hoofd 'leeg' rijden. Bovendien zal je dan kunnen opmerken dat alles veel gemakkelijker verliep bij zo'n rit..

6. Timing
Dit is van belang bij het geven van de signalen (de hulpen) aan je paard. Als je te vroeg of te laat bent gaat de connectie ervan met het gevraagde ten dele of soms helemaal verloren voor het paard.

7. Leiderschap
Dit hangt voor een deel samen met het item 'samenwerken', alleen is het voor een paard erg prettig om 'zijn leider' te kunnen volgen. Deze leider moet voor het dier 'betrouwbaar ' zijn. Iets wat zeker niet bereikt wordt met agressie of handelen uit angst.

8. Invoelen / empathie
Om je paard eerlijk te kunnen benaderen en berijden is het van belang je te kunnen verplaatsen in de positie van het paard. Om dit goed te kunnen moet je ook beschikken over de nodige kennis van de aard van het paard.

9. Echt-contact leggen
Naast het invoelen/ de empathie naar het paard toe is het ook van belang dat je met je volle aandacht bij het paard bent. Je hebt dus focus nodig. Ook al tijdens de voorbereidende dingen als poetsen en zadelen. Hierbij is het ook van belang dat je als ruiter weet wat er in jezelf omgaat en daar ook naar handelt.
Met Echt-contact bedoel ik dat contact waarmee je met je volle aandacht en inlevingsvermogen bij diegene bent, waarmee je op dat moment een contact aangaat. Dit is iets wat in de omstandigheden van de huidige maatschappij moeilijk is vanwege alles wat van ons gevraagd wordt en de snelheid waarmee we indrukken opdoen (computer, tv, digitale spelletjes, snel verkeer etc.) die verwerkt moeten worden in onze hersenen.
Echt-contact betekent ook Echt-zien van die ander. In relatie tot het paard betekent dit bv geen mobieltje op zak waardoor je gestoord kunt worden, of geen kletsverhalen houden tegen een derde terwijl je gedachteloos je paard poetst. Niet in je hoofd met je boodschappenlijstje bezig zijn, terwijl je rijdt en bovenal betekent het: in contact staan met je eigen gevoelens, met jezelf dus.

10. Gespiegeld worden
Dit is iets wat een paard van nature doet. Het hoort bij zijn natuurlijke (kudde-) gedrag. Het betekent dat als jij als ruiter niet bewust bent van wat er in je omgaat, hetpaard je laat zien wat er (onbewust) in de ruiter speelt. Dit geldt zeker ook voor de basisspierspanning die een ruiter in zijn lichaam heeft. Elk paard geeft dit op zijn eigen wijze weer.

 

 11. Leren kijken naar je eigen aandeel
Hierbij wordt bedoeld dat je als ruiter altijd de intentie moet hebben om te kijken / voelen of je zelf (mede) de oorzaak bent van dingen die gebeuren tijdens het contact met je paard in de stal, maar ook tijdens het rijden. Het komt maar al te vaak voor dat mensen de 'schuld' van iets wat niet lukt buiten zichzelf leggen en daarmee dus bij een ander: in dit geval het paard.
Tot zover de korte uitleg van de verschillende factoren die van invloed zijn op de omgang met en het rijden op een paard. Er zullen best nog meer facetten te benoemen zijn die hun invloed op de omgang met en het rijden op een paard zeker hebben. Met een ieder die hierover ideeën heeft wil ik graag van gedachten wisselen. Het verrijkt mijn kijk op het hele gebeuren rondom 'het paard'.

 bewust paardrijden