Skip to main content

Wie is CharLotte Rijnders?

De leiding van Paard als NABOR is in handen van CharLotte Rijnders, gediplomeerd instructrice (ORUN niveau 3 en FPG). CharLotte heeft als wedstrijdamazone voorheen ZZ-licht gereden (dressuur). Tegenwoordig rijdt zij haar paarden alleen nog bitloos. Haar persoonlijke interesse is verschoven naar het op een natuurlijke wijze berijden van het paard, door middel van zeer kleine lichaamssignalen, waarbij de echte eenheid van paard en ruiter en wederzijds vertrouwen een must zijn. Om deze vaardigheden verder te leren uitbouwen heeft CharLotte in de zomers van 2013 en 2014 , 2016, 2017 en 2018 diverse seminars gevolgd bij Klaus Ferdinand Hempfling ( Akedah® International Acadamy), met wie zij tot op heden op regelmatige basis contact heeft met betrekking tot alles wat van invloed is op het paard en dus ook op het leven in het algemeen.

CharLotte: “De vorming van elk mens geschiedt door alles wat hij meemaakt, de ontmoetingen die hij heeft in zijn leven en niet in de laatste plaats door de invloed van de leraren die in je leven op je pad komen. Ik ben daarom ook ieder van hen dankbaar dat ik ze in de loop van mijn jaren ben tegengekomen. Ik benader het leven als één grote leerschool. Van alles en iedereen is te leren, waarbij de grootst zichtbare invloeden in mijn huidige werk en leven natuurlijk  stammen van de lera(a)r(en) van dit moment: Klaus Ferdinand Hempfling, die woorden heeft gegeven aan wat ik onbewust wist en voelde, en mijn paarden Dora en Duxie van wie ik dagelijks wijze lessen leer.”

CharLotte veerboot.2

De interesse van CharLotte gaat uit naar het lesgeven aan alle ruiters (ongeacht hun optoming) die graag (meer) in harmonie en met vertrouwen werken met het paard, rijdend maar ook te voet. Hierbij kan men op elk niveau instromen. Tijdens de lessen zal er steeds weer gestreefd worden om, zonder verlies aan controle, de houding en het evenwicht van de ruiter te verbeteren en de signalen steeds zachter en kleiner te kunnen geven aan het paard, zodat een heldere en harmonieuze communicatie en relatie ontstaat tussen ruiter en paard.

Voor meer informatie: zie   "Mijn benadering van het Paard".

De interesse van CharLotte voor paarden,  die op haar 8ste jaar is begonnen, is sinds 2008 vooral toegespitst op een steeds dieper gaand contact met het wezen van het paard. Enkele indringende ervaringen met haar paarden bevestigden haar alleen maar meer om zich deze kant uit te ontwikkelen. Er waren vele vragen die via de kanalen van de dressuur en de wedstrijdsport voor haar niet beantwoord werden. Daarmee begon haar zoektocht naar wat het nu uiteindelijk is wat haar zo aantrekt in het paard.

Op zoek naar dat antwoord is CharLotte in 2013 voor het eerst voor 5 weken naar Denemarken afgereisd om seminars te volgen bij Klaus Ferdinand Hempfling . Zij zegt hierover: " Hij gaf woorden aan wat ik niet onder woorden kon brengen en heeft mijn manier van rijden en mijn gevoel daarbij in mijn bewustzijn getrokken". In de zomer van 2014, 2016, 2017 en 2018 heeft zij daar nog enkele seminars aan toegevoegd.Naast het volgen van de diverse seminars laat CharLotte zich op regemlatige basis coachen door met Klaus.

 

 CharLotte ziet in het beoefenen van de paardensport voor zichzelf de kans om dichter bij haar eigen natuur, haar autheticiteit te komen, en via de 'brug van haar eigen natuur' een dieper contact met de natuur in zijn algemeenheid te ontwikkelen.

Met betrekking tot het rijden betekent dit dat zij zichzelf steeds verder bekwaamt in rijden met minimale (lichaams-)signalen. Zij probeert dit zover door te voeren dat het onzichtbaar wordt wat ze doet, dat het als het ware allemaal op het hebben van alleen de gedachte gebeurt. Daarnaast werkt CharLotte op regelmatige basis met haar paarden op de grond, in vrijheid.

Door het volgen van de bovengenoemde seminars is het logisch dat de inhoud van de lessen die CharLotte geeft beïnvloed worden door de manier waarop  van Klaus met de paarden omgaat en zijn denkbeelden die de achtergrond daarvoor vormen. Voor CharLotte is het volkomen duidelijk dat het succes dat Klaus heeft met de paarden onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop hij in het leven staat, zijn hoge mate van authenticiteit, die hij in alle facetten van het leven doortrekt.

 Dora 21.7

 

 

CharLotte geeft les aan ruiters uit alle disciplines en ruiters van alle niveau's.

"Of de invalshoek van de ruiter nu is dat hij/zij hogere cijfers op wedstrijden wil proberen te rijden of uit idealitisch oogpunt bij mij komt om les, vind ik van ondergeschikt belang. Uitganspunt is dat zowel de ruiter als het paard erop vooruit gaan in dat wat zij met elkaar doen. Dat hun samenzijn harmonischer wordt." Tijdens de lessen streeft CharLotte er naar om, zonder verlies aan controle, de houding en het evenwicht van de ruiter te verbeteren zodat deze de signalen steeds zachter en kleiner kan geven aan het paard. Daardoor onstaat er als vanzelf een heldere communicatie en een harmonieuze relatie tussen ruiter en paard. "Dit resulteert voor een wedstrijdruiter vanzelf in hogere cijfers."